Regulamentul oficial al concursului
"design the illy can"

(denumit în cele ce urmeazã “Concursul”)I. Organizator. Prevederi legale.

I.1. Organizatorul Concursului este S.C. Pro Brands Distribution S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str C-tin Sandu Aldea, Nr. 37, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/17715/22.12.2003, cod unic de inregistrare fiscala RO 16020802 (denumit in continuare "Organizatorul") in colaborare cu illycaffe S.p.A societatea italiana avand sediul in via Flavia 110, 34147 Trieste, Italia.

I.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in continuare "Regulament"). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii.

I.3 Prezentul Concurs nu reprezinta o loterie publicitara, tombola, joc de noroc pentru ca (i) participarea nu este conditionata de achizitia vreunui produs precum si de faptul ca (ii) atribuirea premiilor nu se face prin tragere la sorti ci se face exclusiv pe baza abilitatii, cunostintelor si talentului participantilor, câstigatorul fiind desemnat in functie de valoarea prestatiei sale.

II. Durata Concursului

II.1. Scopul Concursului este de a selecta design-ul numit in prezentul regulament "Opera de Arta" pentru decorarea cutiei de cafea illy de 250 g in scopul promovarii si comercializarii in Romania si in alte tari. Modelul castigator va fi printat pe 20.000 de can-uri illy si va deveni unul dintre can-urile oficiale illy, decizia apartinând in exclusivitate illycaffe S.p.A. Nici o prevedere din Regulament nu se poate intepreta in sensul ca illycaffe S.p.A ar avea vreo obligatie sa foloseasca si/sau sa imprime Opera de Arta pe cutiile de cafea.

II.2. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

II.3. Concursul va incepe in data de 21.10.2016, ora 00:00 si se va finaliza in data de 11.12.2016, ora 24:00. Durata de desfasurare a Concursului poate fi prelungita prin decizia organizatorului cu conditia ca aceasta decizie sa fie adusa la cunostinta publicului prin afisare pe web site: www.probrands.ro/designtheillycan/

II.4. Concursul va fi organizat pe site-ul www.probrands.ro (reprezentantul illycaffe in Romania) sectiunea "Design the illy can" (www.probrands.ro/designtheillycan/).

III. Drept de participare

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica cu domiciliul in Romania cu varsta intre 18-30 de ani. Participantii se inscriu in concurs prin introducerea datelor personale de contact, precum si a operei de arta in format electronic si trimiterea Operei de Arta in format hardcopy (hârtie, panza, etc).

Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Fiecare participant trebuie sa fie detinatorul drepturilor intelectuale si de proprietate asupra operei /operelor de arta prezentata/e.

III.2. Nu pot participa la aceasta campanie publicitara angajatii companiei S.C. Pro Brands Distribution S.R.L. , illycaffe S.p.A, precum si rudele pana la gradul doi, inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior.

IV. Mecanism de desfasurare

IV.1. Organizatorul pune la dispozitie adresa de email designtheillycan@probrands.ro prin intermediul careia, in perioada 21.10.2016 - 11.12.2016, participantii isi vor inscrie electronic operele originale de arta ("Opera de Arta") in Concurs.

Participantii vor trimite catre aceasta adresa de email urmatoarele informatii cumulative:

  1. opera de arta sub forma .jpg, .png, .tiff (cu conditia de a nu depasi 5 MB) salvata cu numele lucrarii;
  2. numele si prenumele autorului,
  3. numarul de telefon; si
  4. adresa de email a autorului.

In plus fata de informatiile trimise pe cale electronica, Participantii vor trimite in format fizic (hardcopy) pe hârtie, pânza sau orice alt suport proiectul, schita sau randarea pentru fiecare Opera de Arta destinate decorarii pentru cutia de cafea illy de 250g, (i) care trebuie sa aiba dimensiunile 260x127mm si care (ii) in mod obligatoriu trebuie semnate având atasate si datele de contact. Trimiterea Operei de Artă în format fizic se va face la urmatoarea adresă: Gheorghe Lazăr nr 21 București, în atenția domnișoarei Andra Petrescu (0744 758 092).

Toate aceste informatii (atât trimiterea electronica cât si formatul fizic) sunt obligatorii pentru inscriere si trebuie completate si predate integral. Emailurile ce nu au toate informatiile precum si lipsa transmiterii formatului fizic in modalitatile aratate mai sus vor determina descalificarea.

IV.2. Suplimentar fata de cerintele de la IV.1, fiecare inscriere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi luata in considerare de catre comisie:

  • sa fie insotita de cel putin un proiect, schita sau randare pentru cutia de cafea illy de 250 g
  • Opera de Arta inscrisa in Concurs trebuie sa fie una nepublicata pâna in momentul inscrierii;
  • sa aiba dimensiunile 260x127mm.

IV.3. Pro Brands Distribution isi rezerva dreptul de a refuza publicarea materialelor cu caracter licentios, vulgar sau a celor care fac reclama altor societati. De asemenea, orice lucrare care are caracter rasial, sexual sau de discriminare va fi descalificata.

IV.4. Participantiilor li se impune o limita de 3 (trei) proiecte inscrise in concurs, dar cu conditia sa respecte prevederile si detaliile tehnice specificate la sectiunea IV.1 si IV.2. Proiectele inscrise pot fi trimise printr-un singur email sau 3 emailuri corepunzator fiecarei Opere de Arta, in toate cazurile fiind obligatorie depunerea si in format fizic in conditiile de la IV.1 de mai sus. In cazul in care un participant are mai mult de o Opera de Arta desemnata pe locurile cu premii, atunci va avea dreptul la un singur premiu care va fi aferent locului superior.

IV.5. Participarea la concurs este gratuita, participantii nu vor suporta niciun fel de cost din partea Organizatorului sau oricare alte entitati implicate in realizarea prezentului Concurs.

IV.6. Fiecare participant trebuie sa fie detinatorul drepturilor intelectuale si de proprietate asupra Operei de Arta inscrise in Concurs. Inscrierea Operei de Arta in concurs se efectueaza pe raspunderea participantului. Prin inscrierea in Concurs, participantul se declara detinatorul drepturilor intelectuale si de proprietate asupra operei de arta/ operelor de arta depuse. Castigatorii Concursului trebuie sa poata demonstra ca sunt detinatorii drepturilor intelectuale si de proprietate asupra operei de arta.

IV.7. Organizatorul si illy caffe S.p.A sunt absolviti de orice raspundere in situatii care vizeaza drepturile intelectuale si de proprietate asupra proiectelor depuse in Concurs.

IV.8. Castigatorii prezentului concurs vor cesiona integral catre illycaffe, in totalitate, fara limitare teritoriala si pe termen nelimitat drepturile de proprietate asupra operelor de arta desemnate castigatoare (valabil pentru locurile 1, 2, 3, respectiv cele mai bune lucrari selectate de juriu de la 1 la 20) fara a avea vreo pretentie materiala, cu exeptia premiilor stabilite in prezentul Regulament. Formatul contractului se gaseste in Anexa 1 la prezentul Regulament, si face parte integranta din acesta. Participarea la prezentul Concurs reprezinta acceptul neconditionat al participantilor atat cu prevederile prezentului Regulament cat si cu continutul contractului mentionat in Anexa 1.

IV.9. illycaffe va utiliza si va dispune in mod liber de Opera de Arta, fara limitare de timp si/sau loc, in Romania si in orice alta tara, in conformitate cu legile din Romania si din alte astfel de tari. Opera de Arta va fi folosita pentru decorarea cutiilor de 250 gr. illycaffe va avea, de asemenea, dreptul de a reproduce Opera de Arta, in orice mod sau forma pe oricare din produsele sale, care pot include, dar nu se limiteaza la cutii de cafea, cesti, ambalaje si materiale publicitare, pliante si brosuri de publicitate, precum si pe orice suport imprimat si/sau suport electronic, inclusiv internet in legatura cu produsele illycaffe si pentru orice alte scopuri pe care illycaffe le va considera adecvate denumite in continuare "Produse illy". illycaffe are, de asemenea, dreptul de a utiliza o fotografie infatisand castigatorul pentru brosura "Produse illy" , pentru materiale publicitare imprimate si/ sau campanii pe internet legate de "Produsele illy". illycaffe are dreptul de a folosi numele castigatorilor in legatura cu ambalarea, etichetarea, imprimarea si/sau publicitatea pe internet, promovarea, marketingul, vanzarea si distributia de "Produse illy". In plus, illycaffe are dreptul de a folosi imaginile Operei de Arta si fotografia castigatorilor si numele acestora pe site-ul www.illy.com si pe site-urile partnerilor sai, inclusiv www.probrands.ro pentru a permite consumatorilor sa afle mai multe despre castigatori, cutia de cafea illy 250 g si Produsele illy.

IV.10. illycaffe are dreptul de a formaliza si de a inregistra oricare si toate drepturile referitoare la Opera de Arta in orice moment si in orice loc, in conformitate cu procedurile pe care le considera adecvate, cum ar fi aplicarea inregistrarilor de design, drepturile de autor, in scopul de a se asigura utilizarea exclusiva a Operei de Arta. illycaffe va indica numele castigatorului ca autor al Operei de Arta.

V. Descrierea Premiilor Acordate

V.1. In cadrul prezentei campanii se vor acorda 20 (douăzeci) de premii care se vor atribui dupa cum urmeaza:

  • locul I (prima lucrare selectata) consta in imprimarea lucrarii pe cele 20.000 de mii de cutii de cafea illy, un loc rezervat la cursul Disruptive Market Innovation Through Design organizat de Royal College of Arts, UK, in vara anului 2017, costurile de transport, a cursului de 4 zile, cazare si diurna pentru 6 zile fiind acoperite de catre organizatori, produse illycaffe (1 espressor + 6 cutii cafea capsule + 1 kit cesti decorate) premiu acordat proiectului situat pe locul intai dupa deliberarea juriului; cursul se desfasoara pe parcursul a patru zile si exploreaza un nou mod de gandire, care poate conduce la inovatie. Modulul este impartit in doua etape distincte: o prima faza in care participantii vor fi invitati sa recreeze un produs si o a doua etapa cu o abordare revolutionara, in care il vor regandi de la zero. Cursul ofera o pregatire solida pentru a raspunde nevoilor actuale din piata, acces la manageri si antreprenori in domeniu, echipe de cercetare si dezvoltare, dar si la o interactiune constanta cu pasionatii de design din diferite colturi ale lumii. Modulul stimuleaza creativitatea, provocand participantii sa gandeasca mereu idei noi de reinventare a unui produs prin design. Detalii suplimentare privind cursul acordat ca premiu se gaseste la adresa de web de mai jos: https://www.rca.ac.uk/research-innovation/executive-education/summer-intensives/disruptive-market-innovation/ In cazul exceptional in care cursul oferit ca premiu pentru locul I se va anula, din motive ce nu tin de Organizator, acesta nu va fi raspunzator pentru eventualele neplaceri si daune cauzate de o astfel de situatie. Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului o alternativa similara premiului pentru ocupantul locului I.
  • locul doi (4 lucrari selectate) va primi un premiu in produse illycaffe (1 espressor + 100 capsule illy + 1 kit cesti decorate), acordat proiectelor situate pe locurile (2 -5), dupa deliberarea juriului;
  • locul trei (15 lucrari selectate) va primi un premiu care consta in produse illycaffe (3 cutii cafea macinata + 1 kit cesti decorate), acordat proiectelor situate pe locurile (6-20), dupa deliberarea juriului.

V.2. Pentru premiul intai, acesta se va acorda in momentul organizarii cursului Disruptive Market Innovation through Design organizat de catre Royal College of Arts in vara anului 2017. Data estimata pentru participarea la curs este iulie 2017. Premiile aferente celorlalte locuri se vor acorda in termen de 30 zile de la data stabilirii castigatorilor de catre Juriu. Premiile aferente locurile 2-20 se vor trimite catre câstigatori prin curier la adresele indicate de acestia.

V.3 In cadrul acestui Concurs nu este permisa inlocuirea premiilor acordate si descrise mai sus cu banii iar drepturile la premiile castigate nu vor putea fi cesionate catre alte persoane.

VI. Taxe si impozite

VI.1.Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina Organizatorului.

VII. Acordarea premiilor

VII.1 Pana cel mai tarziu la data de 27 Ianuarie juriul se va intruni pentru a delibera si desemna proiectele castigatoare.

VII.2. Dupa deliberarea juriului, in termen de maxim 48 de ore, castigatorii vor fi anuntati de catre reprezentantii Organizatorului asupra castigului.

VII.3. Juriul va fi format din:
Carlo Bach - Art si Creative Director illycaffe
Mihnea Ghildus - Designer de produs si fondator Dizainar
Magda Sficlea - prof. univ. dr. - Universitatea de Arte "George Enescu", Iasi
Eugen Erhan - asist. univ. drd. - Universitatea Nationala de Arte, Bucuresti
Ciprian Mihnea - lect. univ. dr. - Universitatea de Arta si Design, Cluj-Napoca

VIII. Limitarea raspunderii

VIII.1. Organizatorul concursului nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

VIII.1.1. Pierderile sau intarzierile inscrierilor generate de defectiuni tehnice;
VIII.1.2. In situatia in care aceeasi Opera de Arta este incarcata/transmisa de mai multi participanti, Organizatorul ii va descalifica pe ambii participanti.
VIII.1.3. In situatiile in care, datele furnizate cu ocazia inscrierii la concurs sunt incomplete, inexacte sau incorecte precum si in cazul in care proiectul/schita/randarea nu sunt semnate si insotite de datele de contact, organizatorul va invalida respectiva participare.
VIII.1.4 Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in campanie;

VIII.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
VIII.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.
VIII.4. In cazul in care participantii la Concurs formuleaza o solicitare a carei solutionare nu a fost prevazuta in prezentul regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi un raspuns conform propriilor decizii sau, daca este cazul, in conformitate cu legea in vigoare.
VIII.5 Fiecare participant la Concurs declara ca indeplineste toate conditiile legale pentru participare precum si cadetine toate drepturile privind Opera de Arta. Participantul se obliga sa acopere toate prejudicii ocazionate de incalcarea declaratiilor oferite mai sus si a obligatiilor asumate prin participarea la acest concurs.

IX. Dispozitii finale

IX.1. Prin inscrierea la campaniei publicitara "DESIGN THE illy CAN", participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra materialelor incarcate pe platforma de concurs.

IX.3. Acceptand termenii si conditiile, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a PRO BRANDS Distribution S.R.L. La cererea scrisa a acestora, se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa-i informeze pe participanti despre datele lor personale prelucrate. De asemenea participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la PRO BRANDS Distribution S.R.L. si de la partenerii sai cu grija selectati. Participantii au drept sa solicite oricând Organizatorului sa le confirme daca datele lor personale sunt sau nu prelucrate, sa ceara rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor precum si incetarea prelucrarii datelor acestora in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara.

IX.4. Organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

IX.5. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

IX.6. In cazul in care organizarea Concursului este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea sau amanarea campanie publicitare.

IX.7. Regulamentul de participare/desfasurare a campaniei publicitare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.probrands.ro/designtheillycan/.

IX.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare survenita pe perioada desfasurarii Concursului va intra in vigoare numai dupa afisarea pe site-ul www.probrands.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament.

IX.9 In cazul unor dispute intre participanti si Organizator, acestea se vor rezolva pe calea amiabila. In cazul in care disputele nu se pot rezolva pe cale amiabila, atunci partile pot inainte litigiul instantelor judecatoresti de la sediul Organizatorului.

Organizator,
PRO BRANDS Distribution SRL
Administrator,
URSU Ion Daniel


Anexa 1. Acord de cesiune a drepturilor de utilizare


NOUTĂȚI

De unde se pot cumpara capsule Iperespresso?


Capsulele Iperespresso se pot achizitiona de pe site-ul www.coffeeandme.ro, sau din magazinele partenere mentionate mai jos:

O cafea illy şi la birou


Comandati un espresor GRATUIT si cafea pentru el, la unul din distribuitorii nostri pentru segmentul office, in functie de zona unde va aflati.

Training si certificare illy barista


Curs intensiv, teoretic si practic, de 2 zile si care se va desfasura in orasele Pitesti, Constanta, Sibiu, Deva si-Bucuresti

Pro Brands Distribution a fost desemnata de catre prestigioasa companie illycaffe, in anul 2006 , "Distribuitorul anului"

In frumoasa statiune Split din Croatia, cu ocazia Conferintei Europene a distribuitorilor de cafea illy, directorul de export al companiei illycaffe, Giuseppe Taccari, a anuntat castigatorul premiului “The best illycaffe Distributor of the year 2006”. Premiul a fost acordat companiei PRO BRANDS Distribution, reprezentantul illycaffe in Romania